accountantsControle binnen AFAS Profit

Heeft u als accountant een controleopdracht bij een klant die AFAS Profit gebruikt en heeft u ondersteuning hierbij nodig? John van den Berg van Linie Accountancy & Consultancy is een AFAS-expert en heeft veel ervaring met het uitvoeren van accountantscontroles. Hij geeft u advies en ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in de  inrichting van Afas en het binnenhalen van data voor systeemgerichte en gegevensgerichte controlewerkzaamheden.

Algemene inzicht

Uiteraard is algemene informatie over AFAS Software online voorhanden, maar Linie Accountancy vertelt u graag over de details van het systeem. Hij kan u informeren over de techniek van AFAS Profit, de opzet, het change en releasemanagement en de beveiligingsmaatregelen.

 

Software

John van den Berg geeft u  inzicht in de opzet van de software, de ontsluiting via Insite en Outsite en de beschikbare modules. Daarnaast geeft hij uitleg over de onderliggende samenhang van CRM, financiën, HRM/payroll, logistiek, projecten  en het gebruik van omgevingen en administraties.

Autorisatie

Autorisatie is een belangrijk onderdeel van AFAS Software dat diverse vragen oproept. Hoe werkt de autorisatietool van AFAS? Hoe werk ik met gebruikersgroepen, autorisatierollen en functionaliteiten? En hoe werkt de logging binnen AFAS? Linie Accountancy & Consultancy geeft u een praktische uitleg over de autorisatietool en helpt u bij in kaart brengen van de toegepaste autorisatie.

Processen & Workflows

AFAS Profit biedt een uitgebreide integratie tussen de diverse modules en heeft veel mogelijkheden om bedrijfsprocessen verregaand te automatiseren o.a. met het behulp van workflows. Heeft u inzicht nodig in de opzet, bestaan en werking van deze processen en het gebruik van workflows.
Linie Accountancy & Consultancy kan antwoord geven op al uw vragen.

Gegevensuitwisseling

AFAS Profit biedt veel mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. Met behulp van weergaven, analyses, rapporten, dashboards, auditfiles en connectoren is het mogelijk om gegevens uit AFAS Profit te verkrijgen voor uitvoeren van de controlewerkzaamheden. Linie Accountancy & Consultancy heeft de kennis van de genoemde mogelijkheden en kan desgewenst verdere data analyses uitvoeren met behulp van hiervoor beschikbare data analyse software.

 

Wilt u meer
?

Neem dan contact op met John van den Berg


Meer contactinformatie